Adoptionshuset | Om os
21483
page-template-default,page,page-id-21483,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Om Projekt Adoptionshuset

Projekt Adoptionshuset er kulminationen på flere års udvikling på adoptionsområdet, hvor de adopteredes stemmer har indtaget en større plads end nogensinde før. Vi ser det i kunsten, vi ser det i aviserne, vi ser det i forskningen og vi ser det på de sociale medier. De adopteredes egne erfaringer er i stigende grad med til at forny og udbrede forståelsen af adoption, og hvad det vil sige at være adopteret i dagens Danmark.

 

Med Adoptionshuset har vi taget denne positive udvikling til det næste stadie og skabt en fysisk platform, hvor vi i fremtiden kan mødes på tværs af det voksende antal grupper og foreninger, der beskæftiger sig med adoption og adopterede. Her kan vi netværke, dele viden og ressourcer, skabe nye tiltag sammen og i det hele taget sikre vores synlighed og fællesskab som adopterede.

 

Efter at have fået en bevilling fra Københavns Kommune har Adoptionspolitisk Forum indgået en aftale med Verdenskulturcentret, hvor vi fremover vil drive Projekt Adoptionshuset. Det er i disse fantastiske rammer vi kan danne samlingspunkt og tilbyde lokaler til diverse adoptionsrelaterede aktiviteter.

Bevillingen fra Københavns kommune blev tildelt året 2015 og fremover håber vi på ansøge om flere midler for at skabe et fantastisk mødested for adopterede.
Vi er begejstrede for efter længere tids forberedende arbejde at kunne invitere til indenfor til viden, kunst, kultur, netværk og fællesskab.

Hvem er Adoptionshuset for?

Det anslås at 25.000 transnationalt adopterede er kommet til Danmark igennem de sidste 60 år. Der gennemføres årligt 500-600 anonyme adoptioner med børn hovedsageligt fra udlandet ifølge Wikipedia. Der mangler stadig officielle tal på hvor mange nationalt adopterede vi har på landsplan.I 2012 blev 14 børn anvist til anonym adoption. Trods det aktuelle tal kan man kun gætte på det samlede tal, da en del adoptioner forekom uden statslig facilitering og supervision.

Adopterede og personer med adoptiv-baggrund.

 

  • Adopterede: både nationalt og transnationalt adopterede.
  • Personer med adoptiv-baggrund: personer som har ophævet deres adoption, som er den juridiske binding mellem adoptanter og den adopterede. Her er ofte ingen/lidt kontakt mellem adoptanter og den adopterede.

 

Den adopteredes netværk og pårørende.

 

  • Pårørende: partner, den adopteredes børn og måske endda børnebørn.
  • Oprindelig familie/første-familie: oprindelig mor og far, søskende og udvidet familie.
  • Adoptanter og resterende adoptivfamilie.
  • Den adopteredes netværk: venner, studiekammerater, kolleger og andre berøringsflader der er af betydning for den adopterede.

 

Den brede offentlighed:

  • Samfundet: uddannelsesinstitutioner, politikerne, behandlingssystemet, medierne og mange flere.

DECEMBER 2015
Nyheden om midler fra Københavns Kommune

 

1. APRIL 2015
Indflytningsdag på Hubben/Kontofællesskabet på VKC

 

16. MAJ 2015
Åbningsreception for Projekt Adoptionshuset i VKCs cafe

Ordet adoption er græsk og betyder, at tage til sig som sin egen. I Danmark er en adoption et juridisk fastlagt forhold mellem en adopteret og en voksen eller et ægtepar, kaldet adoptanter eller adoptivforældre. Ved adoptioner (indgået efter 1956) indtræder adoptanterne i enhver henseende i forældrenes sted, og den adopterede har herefter ingen juridisk tilknytning til første forældre eller udvidet familie. Den adopterede indgår juridisk på helt lige fod med adoptanternes eventuelle biologiske børn; men har ikke ex. arveret efter første familien.

Adoptioner er reguleret i FNs Børnekonvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder, Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner og Adoptionsloven.

Der findes forskellige adoptioner: Nationale adoptioner og transnationale adoptioner samt familieadoptioner og fremmedadoptioner.

En familieadoption er normalt kendetegnet ved, at der består en kvalificeret familiemæssig eller anden kvalificeret tilknytning mellem adoptanten og den adopterede. En familieadoption kaldes også en ikke anonym adoption.

International fremmedadoption er adoption af et barn, der har bopæl i et andet land, og hvor ansøgerne ikke har en familie- eller anden kvalificeret tilknytning.

National fremmedadoption er adoption af et barn, der bor her i landet, og hvor adoptanterne ikke har en familie- eller anden kvalificeret tilknytning til barnet eller dets forældre.

Ophævelse af adoption betyder, at den
adopterede og adoptanterne ikke længere har et retsforhold til hinanden. Det betyder, at der blandt andet ikke længere er gensidig arveret mellem dem.